„Илиянка Илиева” ЕООД се вписва в регистъра на застрахователните брокери

Управление "Застрахователен надзор"издаде решение, с което вписва „Илиянка Илиева” ЕООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.

Пълния текст на решение 481 може да намерите в раздел "Документи".