Илиан Григоров е одобрен за председател на Съвета на директорите на “Български Здравноосигурителен Фонд” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Илиан Григоров за председател на Съвета на директорите на “Български Здравноосигурителен Фонд” АД. Дилян Димитров е одобрен за член на Съвета на директорите на същото дружество.
Пълния текст на решенията 155 и 156 може да намерите в раздел „Документи”.