ИД “КД ПЕЛИКАН“ АД получи разрешение да инвестира до десет на сто от активите си в акции на “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, “ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД и “АЛБЕНА” АД

  Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде разрешение на ИД “КД ПЕЛИКАН“ АД да инвестира до десет на сто от активите си в акции на “ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, “ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД и “АЛБЕНА” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 10 на сто да не надвишава 20 на сто от активите на инвестиционното дружество.