ХАД “АКБ КОРПОРАЦИЯ” се задължава да представи отчет за трето тримесечие на 2004 г

Зам.-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, наложи принудителна административна мярка, с която задължи ХАД “АКБ КОРПОРАЦИЯ” в 7-дневен срок от получаване на настоящото решение да представят в КФН отчет за трето тримесечие на 2004 г.
  Пълния текст на решение 336  може да намерите в раздел "Документи".