Герхард Ланер е одобрен за член на НС на ЗАД «Булстрад Виена иншуранс груп»

Управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобри Герхард Ланер за член на Надзорния съвет на ЗАД «Булстрад Виена иншуранс груп».
Решение 753 е публикувано в раздел „Административни документи”.