Георги Стоянов е одобрен за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Здравноосигурителен фонд „ВАЙС МЕДИКА” АД

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Застрахователен надзор”, взе решение, с което се одобрява Георги Стоянов за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Здравноосигурителен фонд „ВАЙС МЕДИКА” АД.
Решение № 533-ЗОД/16.08.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".