Георги Момчилов е одобрен за член на СД и изпълнителен директор на ЗАД “Алианц България Живот”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Георги Момчилов за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на  ЗАД  “Алианц България Живот”, гр. София.
Решение № 1558 може да намерите в раздел „Документи”.