Георги Желев е одобрен за представител на

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Георги Желев за представител на "БАНКА ДСК" ЕАД в качеството й на член на съвета на директорите на ЗАД "БУЛСТРАД ДСК-ЖИВОТ" АД.

Пълния текст на решение 246 може да намерите в раздел "Документи".