Георги Георгиев е одобрен за ръководител на специализираните служби за вътрешен контрол на „ХДИ” ЗАД, гр. София

    Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Георги  Георгиев   за ръководител на специализираните служби за вътрешен контрол на „ХДИ” ЗАД, гр. София.

Пълния текст на решение  1224 може да намерите в раздел „Документи”.