Ганка Аврамова е одобрена за член на УС на „ТОКУДА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Ганка Аврамова за член на УС и изпълнителен директор на „ТОКУДА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД” АД

Решение 1545 може да намерите в раздел "Административни документи".