Габриела Генова е одобрена за прокурист на “ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ” АД.

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Габриела Генова за прокурист на “ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ” АД.

Пълния текст на решение 691 може да намерите в раздел "Документи".