„Фокс” ЕООД,Пазарджик,„Налбантов и син” ЕООД,Пловдив,„Зенит – БЗПД” ООД,София,„Ахтагон” ООД,София,„Афин Трейд България” ЕООД,София,„Арси Брокърс” ООД,София, са вписани в регистъра на застрахователните брокери

   
Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", вписа в регистъра на застрахователните брокери:

„Фокс”ЕООД,Пазарджик,

„Налбантов и син” ЕООД,Пловдив,

„Зенит – БЗПД” ООД,София,

„Ахтагон” ООД,София,

„Афин Трейд България” ЕООД,София,

„Арси Брокърс” ООД,София.

Пълния текст на решенията 598, 599, 600, 601, 602 и 603 може да намерите в раздел "Документи".