“ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД е отписано от публичния регисътр

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", отписа „ФеърПлей Резиденшъл Пропъртис” АД, гр. София като публично дружество от водения от КФН регистър. 

Решение 493 може да намерите в раздел „Документи”.