Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) предложи действия за смекчаване на въздействието на Coronavirus/COVID-19 за застрахователния сектор в ЕС


На 17.03.2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на уебстраницата си изявление относно действия за смекчаване на въздействието на Coronavirus/COVID-19 за застрахователния сектор в ЕС. КФН активно участва в работата на Съвета на надзорниците на EIOPA и следи внимателно развитието на ситуацията с оглед предприемането на мерки на национално ниво. Тези мерки  имат за цел да осигурят непрекъснатост на дейността на застрахователите, поддържане на услугите за клиентите, както и оперативно облекчаване по отношение на сроковете за надзорно отчитане и публично оповестяване относно края на 2019 г. EIOPA ще координира спецификите на този подход, а КФН от своя страна ще оповести публично мерките, които ще предприеме на национално ниво.
 

Съобщението на EIOPA може да бъде намерено на следния адрес (https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-actions-mitigate-impact-coronaviruscovid-19-eu-insurance-sector_en ), а превод на български език може да намерите тук.

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) предложи действия за смекчаване на въздействието на Coronavirus/COVID-19 за застрахователния сектор в ЕС

На 17.03.2020 г. Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува на уебстраницата си изявление относно действия за смекчаване на въздействието на Coronavirus/COVID-19 за застрахователния сектор в ЕС. КФН активно участва в работата на Съвета на надзорниците на ЕИОПА и следи внимателно развитието на ситуацията с оглед предприемането на мерки на национално ниво. Тези мерки  имат за цел да осигурят непрекъснатост на дейността на застрахователите, поддържане на услугите за клиентите, както и оперативно облекчаване по отношение на сроковете за надзорно отчитане и публично оповестяване относно края на 2019 г. EIOPA ще координира спецификите на този подход, а КФН от своя страна ще оповести публично мерките, които ще предприеме на национално ниво.

Съобщението на EIOPA може да бъде намерено на следния адрес (https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-actions-mitigate-impact-coronaviruscovid-19-eu-insurance-sector_en ), а превод на български език може да намерите тук