Евгени Йосифов Бенбасат е одобрен за член на Съвета на директорите, изпълнителен директор и представител на юридическо лице „Алико България Животозастрахователно Дружество” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решения, с които се одобрява Евгени Йосифов Бенбасат за член на Съвета на директорите, изпълнителен директор и представител на юридическо лице  „Алико България Животозастрахователно дружество” ЕАД, гр. София, последното член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „ОББ–Алико Животозастрахователно дружество” АД.

Решения №№119-ЖЗ и 120-ЖЗ могат да бъдат намерени в раздел "Административни документи.