ЕТ ”ИРЕНАВТО – ИРЕНА МИНЕВА”,София, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва ЕТ ”ИРЕНАВТО – ИРЕНА МИНЕВА”, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.
Пълния текст на решение 1079 може да намерите в раздел "Документи".