„ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което вписа „ЕС ТИ ЕНД ТИ ФИНАНС” ЕООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 595 може да намерите в раздел „ Административни документи”.