EIOPA публикува технически спецификации за застрахователните и презастрахователните дружества

EIOPA публикува технически спецификации, които препоръчва да бъдат използвани от (пре)застрахователните дружества при извършване на количествени оценки

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува, на 18 октомври 2012 г., актуализирани технически спецификации, които препоръчва на (пре)застрахователите да използват при извършването на количествени оценки. Решението за публикуване е взето предвид подготовката на участниците в предстоящото провеждане на оценка на въздействието на пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции. Първата част от техническите спецификации съдържа само общи спецификации, които не обхващат пакета от мерки, свързан с дългосрочните гаранции, тъй като свързаните с този пакет технически спецификации са все още обект на политически дискусии и ще бъдат публикувани от EIOPA впоследствие, като втора част.

Първата част от техническите спецификации и съответните приложения към тях могат да бъдат намерени на адрес:
https://eiopa.europa.eu/consultations/qis/insurance/preparatory-forthcoming-assessments/index.html