Двама застрахователни брокери получиха разрешение за извършване на дейност

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КЪЩА” ЕООД  и на “АЙ ТИ ЕС ЕНД КО ИНС” ООД да извършват дейност като застрахователни брокери.

Пълния текст на решенията 41 и 57 може да намерите в раздел "Документи".