Допълнен списък на лицата, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като застрахователен брокер, насрочен на 17 декември 2011г.

Илиян Насков

Красимира Коцева

Димитър Чифчиев

Ценка Маркова-Наскова

Валя Кирилова

Велислава Дойнова

Елена Рачева

Ели Николова

Янка Маркова

Марияна Кънева-Стоянова

Емил Минчев

Райна Стоянова

Ралица Везенкова

Албена Харалампиева

Йордан Моллов

Кирил Джабаров

Роберт Димитров