Председател на КФН беше ученичката Александра Чолакова

КФН се включи  в инициативата „Мениджър за един ден” на Джуниър Ачийвмънт България и посрещна Александра Чолакова, ученичка от 12-ти клас в Национална финансово-стопанска гимназия, София

Председателят на КФН Карина Караиванова посрещна ученичката Александра Чолакова  в кабинета си и я запозна със спецификата на длъжността и предизвикателството да ръководиш регулатор.
„Днес ангажиментът ти е много сериозен“ – каза г-жа Караиванова. – „Трябва да управляваш целия небанков финансов сектор, да взимаш важни решения, а и да вникваш в проблемите на всеки, който идва при теб с някакъв казус, да  разбираш експертите  и  да ги успокояваш, за да  продължат да работят спокойно. Освен това трябва да си достатъчно компетентна, за да предлагаш и решения на поставените от служителите проблеми“.
Александра Чолакова  сподели с г-жа Караиванова, че има представа от дейността на Комисията, защото в гимназията е подготвяла курсова работа за застраховането и тогава е ползвала базата данни на КФН и се е запознала с надзорните функции на комисията. Тя прояви желание да научи колкото се може повече, защото това може да и помогне в избора й за кариерно развитие.  Александра завари в кабинета на председателя на КФН и ръководителя на управление „Осигурителен надзор“ Диана Йорданова, която поемаше поста след като днес се закле в Народното събрание.
 Работният ден на Александра Чолакова  продължи със среща с члена на КФН Владимир Савов, който я запозна със своите задължения, а именно защита на потребителите на небанкови финансови услуги.  Ученичката имаше задълбочени професионални разговори с експертите от трите управления на КФН. Тя се запозна лично с ръководителите на всички структури в комисията и получи обяснения за спецификата на дейността на всяка една от тях.  
„Много съм доволна от това, че за един ден бях Председател на такава голяма и отговорна институция. Научих много неща и ще се замисля в бъдеще дали да не кандидатствам за работа тук“, каза Александра Чолакова , след като получи сертификат като  „Мениджър за един ден” от председателя на КФН Карина Караиванова.
 

Днес председател на КФН беше ученичката Александра Чолакова

КФН се включи  в инициативата „Мениджър за един ден” на Джуниър Ачийвмънт България и посрещна Александра Чолакова, ученичка от 12-ти клас в Национална финансово-стопанска гимназия, София

Председателят на КФН Карина Караиванова посрещна ученичката Александра Чолакова  в кабинета си и я запозна със спецификата на длъжността и предизвикателството да ръководиш регулатор.
„Днес ангажиментът ти е много сериозен“ – каза г-жа Караиванова. – „Трябва да управляваш целия небанков финансов сектор, да взимаш важни решения, а и да вникваш в проблемите на всеки, който идва при теб с някакъв казус, да  разбираш експертите  и  да ги успокояваш, за да  продължат да работят спокойно. Освен това трябва да си достатъчно компетентна, за да предлагаш и решения на поставените от служителите проблеми“.
Александра Чолакова  сподели с г-жа Караиванова, че има представа от дейността на Комисията, защото в гимназията е подготвяла курсова работа за застраховането и тогава е ползвала базата данни на КФН и се е запознала с надзорните функции на комисията. Тя прояви желание да научи колкото се може повече, защото това може да и помогне в избора й за кариерно развитие.  Александра завари в кабинета на председателя на КФН и ръководителя на управление „Осигурителен надзор“ Диана Йорданова, която поемаше поста след като днес се закле в Народното събрание.
 Работният ден на Александра Чолакова  продължи със среща с члена на КФН Владимир Савов, който я запозна със своите задължения, а именно защита на потребителите на небанкови финансови услуги.  Ученичката имаше задълбочени професионални разговори с експертите от трите управления на КФН. Тя се запозна лично с ръководителите на всички структури в комисията и получи обяснения за спецификата на дейността на всяка една от тях.  
„Много съм доволна от това, че за един ден бях Председател на такава голяма и отговорна институция. Научих много неща и ще се замисля в бъдеще дали да не кандидатствам за работа тук“, каза Александра Чолакова , след като получи сертификат като  „Мениджър за един ден” от председателя на КФН Карина Караиванова.