Димитър Димитров е одобрен за прокурист на “ЗК Евро Инс” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Димитър Димитров за прокурист на “ЗК Евро Инс” АД.
Пълния текст на решение 681 може да намерите в раздел “Документи”.