Дилян Красимиров Димитров е одобрен за изпълнителен директор на здравноосигурително дружество „Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което  се одобри Дилян Красимиров Димитров за изпълнителен директор на здравноосигурително дружество „Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД, гр. София.
Решение №90-ЗОД може да бъде намерено в раздел "Административни документи".