Деветото поредно издание на образователната програма на КФН „ Небанков финансов сектор в България” се проведе от 4- до 8 юли 2011 г.

Образователната инициатива на КФН, организирана в партньорство с Министерство на образованието, младежта и науката и Фондация «Атанас Буров», тази година събра 30 участници от професионалните гимназии с финансов профил от цялата страна. Превърнала се вече в традиционно събитие, програмата  се радва на успех и популярност не само сред учащите се и учителите, но и сред представителите на бизнеса и медиите. Основната й цел е да обогати познанията на учениците  в областта на финансите и финансовата регулация и да засили интереса им към тази сфера на дейност.

По време на лекциите учениците се запознаха с основните принципи, механизми и участници  на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, а практическата част включваше посещения в КФН, „БФБ-София” АД, “Капман” АД, ПОК „Доверие” ,  „„Алианц” ЗАД и Висшето училище по застраховане и финанси.  По този начин младите хора получиха  преки впечатления за това как работи “бизнеса”.

Програмата  завърши с официална церемония по връчване на удостоверения за участие в семинара “Небанков финансов сектор в България” на  7 юли 2011 г.

 „Вярваме, че тази инициатива е важна и полезна за участниците не само със знанията и опита, които те придобиват, но и с възможностите, които се очертават пред младите хора  за тяхната бъдеща професионална реализация” – отбеляза г-жа Антония Гинева, член на КФН, която връчи удостоверенията заедно с г-жа Виолина Маринова, председател на УС на фондация „Атанас Буров”.

Висока оценка за качеството на образователната инициатива бе дадена  от президента на Висшето училище по застраховане и финанси доц. Григорий Вазов, който обяви учредяването на специални стипендии, предназначени за  участниците в деветото издание на програмата, ако станат техни студенти.

Успехът и полезността на инициативата беше обобщен в думите на най-новия служител на КФН и участник в програмата от 2006 г. Мирчо Стоянов :

„Участието в това обучение ми даде най-важното за един млад човек – дързостта да мечтая,  да си поставям високи цели и да ги постигам!”