Десислава Тотева е одобрена за член на Управителния съвет на ЗПАД “ДЗИ” и на ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане”

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които одобрява Десислава  Тотева за член на Управителния съвет на ЗПАД “ДЗИ” и на ЗПАД “ДЗИ – Общо застраховане”.
Пълния текст на решения 963 и 964 може да намерите в раздел „Документи”.