Делегация от Република Армения посети КФН

На 19.06.2006 г. Комисията за финансов надзор беше домакин на среща с делегация от Република Армения, която се проведе в рамките на образователна визита по пенсионните реформи. Арменската делегация включва представители на Народното събрание, Правителството и Централната банка на Армения. Заместник – председателят на КФН, ръководещ  управление “Осигурителен надзор” г-н Бисер Петков  запозна арменските гости с регулаторната рамка и институционалната структура на държавния надзор върху допълнителното пенсионно осигуряване в България. Беше проявен значителен интерес към опита на България в провеждането на пенсионната реформа.