Данни за застрахователния и здравноосигурителния пазар за първото шестмесечие на 2005 г.

Въз основа на отчетите на застрахователните и здравноосигурителните дружества за първото шестмесечие на 2005 г., получени в управление «Застрахователен надзор» към КФН, се обобщиха следните данни.
 Общият премиен приход за периода  по общо застраховане е в размер на 464 678 хил. лв.
Премийният приход  в животозастраховането за първото шестмесечие на 2005 г. е 62 219 хил. лв.
Реализираният премиен приход от дружествата за доброволно здравно осигуряване е 8 104 хил. лв.
Повече информация можете да намерите в рубриката "Статистика" – раздели „Статистика на пазара по общо застраховане” и  "Статистика на пазара по доброволно здравно осигуряване".