Членът на КФН Антония Гинева направи презентация по време на Втората младежка финансова среща на върха в Истанбул

Финансовото образование и грамотност на младите хора са основен фокус в Стратегията на Комисията за финансов надзор по отношение на защитата на правата на потребителите, разписана до 2015 г. Това подчерта членът на КФН Антония Гинева в презентацията си на Втората младежка финансова среща на върха в Истанбул, организирана от неправителствената организация Child and Youth Finance International (CYFI) от 7 до 9 май 2013 г. в Истанбул. Предвидените в Стратегията мерки и дейности са въз основа на резултатите от проучване на Световната банка, според което 47% от българите имат слаба или почти никаква финансова грамотност, а сред хората на 16 -17 годишна възраст този процент вече е 53%.

Антония Гинева сподели успешния опит на Комисията в реализирането на инициативи с практическа насоченост в тази посока като образователни програми за ученици, студенти и преподаватели. Акцент бе поставен и върху интернет страницата www.tvoitefinansi.bg, създадена от КФН за потребителите на небанкови финансови услуги, която привлича с иновативни приложения и много полезна информация, достъпна на едно място. В заключение членът на КФН изрази увереността си, че за да бъдат още по-ефективни усилията за повишаване на финансовата грамотност на младите, трябва да се обединят усилията на държавните институции, бизнеса и неправителствения сектор.

Форумът, иницииран от CYFI, събира за втора поредна година на едно място млади хора от различни държави с представители на институции и компании от финансовия сектор, които да обменят идеи и добри практики за финансово обучение и включване.