Бойко Атанасов – един от 30-те лидери с визия в България според сп.Икономика


    По повод 30 годишнината на списание „Икономика“ бяха избрани 30 доказали се лидери, които с визия за следващите 30 години очертават посоката за развитие в секторите, в които работят.
    Има лидери, който уверено водят и проявяват решителност. Има ръководители, за които работата е кауза. Има мениджъри визионери, които знаят къде е синхронът между стратегическо мислене, оперативни резултати и отношение към екипа. Бойко Атанасов – Председател на Комисията за финансов надзор беше избран от сп.Икономика за един от 30-те лидера на България!
    В клипа на сп. Икономика можете да намерите неговата формула за успех за работата на КФН – стриктен контрол, проактивна регулация и комуникация, доверие на бизнеса и поднадзорните лица в Комисията. Ще имате възможността да видите и чуете какво за него е най-голямото предизвикателство, в какво вярва като лидер и за какво е убеден като Председател на КФН. Г-н Атанасов представя и най-дълбокото си вярване, а именно, че лидерът е успешен благодарение на хората, работещи в екип, и на експертизата, която притежават.
    Вижте видеото тук.

Бойко Атанасов – Председателят на КФН – един от 30-те лидери с визия в България според сп.Икономика

    По повод 30 годишнината на списание „Икономика“, бяха избрани 30 доказали се лидери, които с визия за следващите 30 години очертават посоката за развитие в секторите, в които работят.
    Има лидери, който уверено водят и проявяват решителност. Има ръководители, за които работата е кауза. Има мениджъри визионери, които знаят къде е синхронът между стратегическо мислене, оперативни резултати и отношение към екипа. Бойко Атанасов – Председател на Комисията за финансов надзор беше избран от сп.Икономика за един от 30-те лидера на България!
    В клипа на сп. Икономика можете да намерите неговата формула за успех за работата на КФН – стриктен контрол, проактивна регулация и комуникация, доверие на бизнеса и поднадзорните лица в Комисията. Ще имате възможността да видите и чуете какво за него е най-голямото предизвикателство, в какво вярва като лидер и за какво е убеден като Председател на КФН. Г-н Атанасов представя и най-дълбокото си вярване, а именно, че лидерът е успешен благодарение на хората, работещи в екип и на експертизата, която притежават.