Боян Бенов е одобрен за ръководител на службата за вътрешен контрол на “Застрахователно дружество Витоша” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на г-н Боян  Бенов за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на “Застрахователно дружество Витоша” АД (предишно наименование ЗПД “Витоша” АД).
Пълния текст на решение 682 може да намерите в раздел „Документи”.