“ББГ Симекс- България” ООД получи одобрение за допълнение на общите условия, приложими към договорите с клиенти

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на “ББГ Симекс- България” ООД  за допълнение на общите условия, приложими към договорите с клиенти, съгласно внесен в Комисията за финансов надзор проект, вх. № РГ-03-120/1/14.02.2007 г.
Пълния текст на решение 333 може да намерите в раздел „Документи”.