“Банка ДСК” ЕАД получи одобрение за придобиване на 66 на сто от капитала на управляващо дружество ”ДСК Управление на активи” ЕАД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде одобрение на “Банка ДСК” ЕАД, гр. София, да придобие 66 на сто от капитала на управляващо дружество ”ДСК Управление на активи” ЕАД, гр. София

Пълния текст на решение 38 може да намерите в раздел "Документи".