“АРИВ ИНС” ООД и “ФАРИН” ООД са получили разрешение да извършват дейност като застрахователни брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на  “АРИВ ИНС” ООД и на “ФАРИН” ООД да извършват дейност като застрахователни брокери.

Пълния текст на решенията 59 и 62 може да намерите в раздел "Документи".