Андрей Първанов Марков е одобрен за член на Съвета на директорите на здравноосигурително дружество „Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД

Управление "Застрахователен надзор" взе решение, с което  беше одобрен Андрей Първанов Марков за член на Съвета на директорите на здравноосигурително дружество „Юнайтед здравно осигуряване” ЕАД, гр. София.
Решение №99-ЗОД може да бъде намерено в раздел "Административни документи".