Александър Манолев е одобрен за член на СД и изпълнителен директор на “Булстрад – здравно осигуряване” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобрява  Александър Манолев за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на “Булстрад – здравно осигуряване” АД.

Пълния текст на решение 458 може да откриете в раздел "Документи".