Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2022 г.

Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2022 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Решение № 968 – ПОД от 08.12.2022 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, “Форми и образци”, “Осигурителна дейност”, 2022.