Данни за застрахователния пазар към 30.04.2022 г.

Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец април 2022 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Застрахователна дейност”, „Статистика”.