“ЗСК Лозово” АД, гр. Бургас, не се отписва като публично дружество от регистъра, воден от КФН

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”,  отказа да отпише “ЗСК ЛОЗОВО” АД, гр. Бургас като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на Решение 224 може да намерите в раздел "Документи".