„ЗК” ЕООД,

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:

„ЗК” ЕООД, София,
"Фиск Иншурънс Сървисиз” АД,София,
„Консулт инс интернешинъл брокер” ЕООД,София,

Пълния текст на решенията 733, 735 и 736 може да намерите в раздел „Документи".