Застрахованите по Гражданска отговорност в ЗК Олимпик могат да сключват нови договори с друг застраховател от днес – 15 август 2018

 

Уведомяваме всички, които имат задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в Застрахователна компания Олимпик АД клон България, която ще се прекрати от на 17 август 2018 г.,  че е създадена необходимата организация и Гаранционният фонд е осигурил техническа възможност  за сключване на нови полици с други застрахователи от днес 15 август 2018 г.
Периодът на покритие по новата полица трябва да започва най-рано от 18.08.2018 г. (събота) от 00:00 ч.
Полиците, сключени със Застрахователна компания Олимпик АД, ще осигуряват покритие до 23:59:59 часа на 17 август 2018 г.

Застрахованите по Гражданска отговорност в ЗК Олимпик могат да сключват нови договори с друг застраховател от днес – 15 август 2018

 

Уведомяваме всички, които имат задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в Застрахователна компания Олимпик АД клон България, която ще се прекрати от на 17 август 2018 г.,  че е създадена необходимата организация и Гаранционният фонд е осигурил техническа възможност  за сключване на нови полици с други застрахователи от днес 15 август 2018 г.
Периодът на покритие по новата полица трябва да започва най-рано от 18.08.2018 г. (събота) от 00:00 ч.
Полиците, сключени със Застрахователна компания Олимпик АД, ще осигуряват покритие до 23:59:59 часа на 17 август 2018 г.