Започнаха консултации относно Насоките за оценка на пригодността на членовете на управителните органи и изпълняващите ключови функции

Европейският банков орган (ЕВА) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕSМА) започнаха днес консултации относно Насоките за оценка на пригодността на членовете на управителните органи и изпълняващите ключови функции (Насоките). Насоките имат за цел по-нататъшното подобряване и хармонизиране на оценките на годност в рамките на финансовия сектор на ЕС като по този начин осигурят надеждни правила за управление във финансовите институции.

Подробна информация относно Насоките можете да намерите тук

Започнаха консултации относно Насоките за оценка на пригодността на членовете на управителните органи и изпълняващите ключови функции

Европейският банков орган (ЕВА) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕSМА) започнаха днес консултации относно Насоките за оценка на пригодността на членовете на управителните органи и изпълняващите ключови функции (Насоките). Насоките имат за цел по-нататъшното подобряване и хармонизиране на оценките на годност в рамките на финансовия сектор на ЕС и така да осигурят надеждни правила за управление във финансовите институции.

Подробна информация относно Насоките можете да намерите тук