Юрий Тодоров е одобрен за ръководител на служба за вътрешен контрол на ЗД „КД ЖИВОТ” АД

Емил Атанасов, заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор" взе решение, с което се одобрява Юрий Тодоров за ръководител на служба за вътрешен контрол на Застрахователно дружество  „КД ЖИВОТ” АД.


Решение №277/30.04.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи.