Юрай Юрчик е одобрен за член на Управителния съвет на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, гр. София

С решение на Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, е одобрен Юрай Юрчик за член на Управителния съвет на "Джи Пи Презастраховане" ЕАД, гр. София.

Решение №17 може да намерите в раздел "Административни документи".