Владимир Савов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ в специално интервю за сайта Dir.bg


Savov_interview„Прилагането на регламента „Платежоспособност II“ се очаква в краткосрочен план да доведе до освобождаването на до 90 млрд. евро капитал/финансов ресурс, който застрахователите от ЕС могат да използват за подпомагане на икономическото възстановяване след настоящата глобална криза“. Това заяви г-н Владимир Савов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ в специално интервю за сайта dir.bg.
Г-н Савов допълни още, че „ Тези до 90 млрд. евро биха били освободени в краткосрочен план, при условие че пълната комбинация от опции на ЕК бъде приложена в настоящия им вид. Очаква се с въвеждането на промените през следващите няколко години тези средства да намаляват, включително и заради измененията в пазарните условия.“
Сред останалите теми, които заместник-председателят на КФН коментира е и ускорената дигитализация на застрахователния пазар, предизвикана от пандемията, като неговото мнение, базирано на последните налични данни в КФН е, че през последната година рискът от COVID-19 е сравнително ограничен за застрахователния сектор. Пазарът е в относително добро финансово състояние и е подготвен да посрещне евентуална следваща вирусна вълна.
Цялото интервю може да прочетете тук.