Владимир Савов откри конференцията за инвестиции и валутна търговия Investor Forex Forum

Владимир Савов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, откри третото издание на специализираната конференция за инвестиции и валутна търговия Investor Forex Forum 2014.

Пред събралите участниците в събитието той подчерта, че Комисията за финансов надзор е заинтересована от успешното развитие и разширяване на българския капиталов пазар, така че той все повече да изпълнява основната си роля по привличането на инвестиции в бизнеса. За тази цел е необходимо да се работи за увеличаване на неговата прозрачност и ефективност – задачи, които Комисията разглежда като свои стратегически приоритети.

Форумът събира на едно място български и чуждестранни професионалисти, инвеститори и трейдъри, както и представители на инвестиционната общност. На него се дискутират водещите събития на инвестиционните и финансови пазари, актуални тенденции, които влияят на пазарите и валутите и др. Investor Forex Forum се организира в партньорство с Асоциациите на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), управляващите дружества (БАУД) и Българска фондова борса – София.

Владимир Савов откри конференцията за инвестиции и валутна търговия Investor Forex Forum

Владимир Савов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, откри третото издание на специализираната конференция за инвестиции и валутна търговия Investor Forex Forum 2014.

Пред събралите участниците в събитието той подчерта, че Комисията за финансов надзор е заинтересована от успешното развитие и разширяване на българския капиталов пазар, така че той все повече да изпълнява основната си роля по привличането на инвестиции в бизнеса. За тази цел е необходимо да се работи за увеличаване на неговата прозрачност и ефективност – задачи, които Комисията разглежда като свои стратегически приоритети.

Форумът събира на едно място български и чуждестранни професионалисти, инвеститори и трейдъри, както и представители на инвестиционната общност. На него се дискутират водещите събития на инвестиционните и финансови пазари, актуални тенденции, които влияят на пазарите и валутите и др. Investor Forex Forum се организира в партньорство с Асоциациите на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), управляващите дружества (БАУД) и Българска фондова борса – София.