В залесяването на Витоша се включиха и служители от Комисия за финансов надзор на 30 май 2008 г.

На 30 май 2008 година служители от Комисията за финансов надзор извършиха залесяване на Витоша в местността "Момина скала". След проведен инструктаж лично от главния лесничей от Държавно горско стопанство – София всички се включиха ентусиазирано в залесяването с помощта на специална техника ( мотики и „мечове” ). Оголената поляна с площ над един декар беше залесена с 300 броя малки елички. Мероприятието се проведе в подкрепа на инициативата „Да засадим дърво”, с решаващо участие на главния секретар на КФН г-жа Мария Илиева.

В залесяването на Витоша се включиха и служители от Комисия за финансов надзор на 30 май 2008 г.

На 30 май 2008 година служители от Комисията за финансов надзор извършиха залесяване на Витоша в местността "Момина скала". След проведен инструктаж лично от главния лесничей от Държавно горско стопанство – София всички се включиха ентусиазирано в залесяването с помощта на специална техника ( мотики и „мечове” ). Оголената поляна с площ над един декар беше залесена с 300 броя малки елички. Мероприятието се проведе в подкрепа на инициативата „Да засадим дърво”, с решаващо участие на главния секретар на КФН г-жа Мария Илиева.