Уведомление за извършване на дейност от Teletrade – DJ International Consulting Ltd. и „Телетрейд България” ЕООД

Във връзка с постъпили в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнали и установени множество публикации за извършване на инвестиционни услуги и дейности, включително чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти, от дружества, които не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционни посредници, КФН уведомява инвеститорите за следното: „Телетрейд България” ЕООД, гр. София не e дружество, лицензирано от КФН и няма право да предоставя инвестиционни услуги и дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти.

Същевременно в КФН на 07.08.2012 г. е получена нотификация за Teletrade – DJ International Consulting Ltd. с адрес: Esperidon 12, 4th floor, 1087 Nicosia, Cyprus, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник от Cyprus Securities and Exchange Commission, за услугите и дейностите, които възнамерява да извършва на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги. Тази нотификация е получена в КФН съгласно чл. 31 от Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) във връзка с чл. 66 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Въз основа на това Teletrade – DJ International Consulting Ltd. с адрес: Esperidon 12, 4th floor, 1087 Nicosia, Cyprus има право, при условията на свободно предоставяне на услуги, да предоставя услуги и да извършва дейности, описание на които може да бъде намерено на интернет страницата на КФН, раздел „Нотификации”: http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

Уведомление за извършване на дейност от Teletrade – DJ International Consulting Ltd. и „Телетрейд България” ЕООД

Във връзка с постъпили в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнали и установени множество публикации за извършване на инвестиционни услуги и дейности, включително чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти, от дружества, които не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционни посредници, КФН уведомява инвеститорите за следното: „Телетрейд България” ЕООД, гр. София не e дружество, лицензирано от КФН и няма право да предоставя инвестиционни услуги и дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България, включително и чрез електронни платформи за търговия с финансови инструменти.

Същевременно в КФН на 07.08.2012 г. е получена нотификация за Teletrade – DJ International Consulting Ltd. с адрес: Esperidon 12, 4th floor, 1087 Nicosia, Cyprus, получило лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник от Cyprus Securities and Exchange Commission, за услугите и дейностите, които възнамерява да извършва на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги. Тази нотификация е получена в КФН съгласно чл. 31 от Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти (MiFID) във връзка с чл. 66 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Въз основа на това Teletrade – DJ International Consulting Ltd. с адрес: Esperidon 12, 4th floor, 1087 Nicosia, Cyprus има право, при условията на свободно предоставяне на услуги, да предоставя услуги и да извършва дейности, описание на които може да бъде намерено на интернет страницата на КФН, раздел „Нотификации”: http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111