Утвърдени са образци на годишни извлечения от индивидуална осигурителна партида

Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди  два образеца на годишни извлечения от индивидуална партида за лицата, осигурени във фондове за доъпнително задължително и за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Образците на извлеченията може да намерите в раздел "Документи", рубрика "Форми и образци на документи"