Успешна подмяна на комуникационния софтуер в КФН


Бихме искали да Ви информираме, че подмяната на комуникационния софтуер на КФН приключи успешно.
Направените промени са част от стратегията на Комисията за усъвършенстване на онлайн услугите и каналите за комуникацията ѝ с поднадзорните лица, потребителите на небанкови финансови услуги и обществото като цяло.

Успешна подмяна на комуникационния софтуер в КФН


Уважаеми потребители,
Бихме искали да Ви информираме, че подмяната на комуникационния софтуер на КФН приключи успешно.
Направените промени са част от стратегията на Комисията за усъвършенстване на онлайн услугите и каналите за комуникацията ѝ с поднадзорните лица, потребителите на небанкови финансови услуги и обществото като цяло.
Комисия за финансов надзор