Управляващият комитет удължава срока за прегледите на застрахователи/презастрахователи и на пенсионните фондове до края на януари 2017 година

Управляващият комитет удължава до края на януари 2017 г. срока за преглед на балансите на застрахователи и презастрахователи и за прегледа на активите на пенсионните фондове.

Резултатите на отделните дружества ще бъдат готови до края на годината, както бе планирано. Във връзка с прегледа на резултатите на групово ниво,  които включват и показателите на свързани застрахователни компании от други държави, Управляващия комитет реши, че е уместно да се удължи срока до 23 януари 2017 г . Заедно с резултатите от прегледите ще бъдат оповестени и резултатите от стрес теста на застрахователния сектор до 3 февруари 2017 г.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ КОМИТЕТ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ/ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ И НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА

Управляващият комитет удължава до края на януари 2017 срока за  преглед на балансите на застрахователи и презастрахователи и за прегледа на активите на пенсионните фондове. Резултатите на отделните дружества ще бъдат готови до края на годината, както бе планирано. Във връзка с прегледа на резултатите на групово ниво,  които включват и показателите на свързани застрахователни компании от други държави, Управляващия комитет реши, че е уместно да се удължи срока до 23 януари 2017 г .  Заедно с резултатите от прегледите ще бъдат оповестени и резултатите от стрес теста на застрахователния сектор до 3 февруари 2017 г.